AiguaEmbaràs

Activitat específica de natació dirigida a la millora física, postural i psíquica durant el període de gestació.

L’activitat física destinada a les embarassades ha de ser amb poc impacte i molt controlada, la natació és la clau. Tot el període de gestació es veurà beneficiat i reforçat pels exercicis i treball a l’aigua, aspectes tant importants com: l’enfortiment de la musculatura més important durant l’embaràs, l’eliminació d’excessos de líquids, la preparació cardiovascular i aeròbica, la millora de la circulació sanguínea, l’augment de la flexibilitat, etc, juntament amb la possibilitat de compartir experiències i dubtes amb la resta de les companyes i la monitora.

L’aigua és un medi gens agressiu pel cos d’una embarassada, les articulacions i la musculatura tenen més llibertat de moviment i menys pes a suportar.

 

 

 

INSCRIPCIONS OBERTES AL CENTRE D’ATENCIÓ AL SOCI/A

Horaris

 

Dimarts i dijous (2 dies/setmana)
10:45 – 11:30 h
 

Quotes mensuals

 

  2 dies per setmana (45 minuts per sessió)
Preu sòcia 31,90 €
Preu 42,60 € *
 
 

Drets d’inscripció

 

* Els no socis hauran de pagar 16,50 € en concepte de matrícula del curs 2021/2022 i 1’70 € per la compra del carnet d’accés a la instal·lació.

 

 

Espais

 

Aquesta activitat es realitzarà a la Piscina 1.

 
 

Calendari d’activitats 2021/2022

 
INICI 2 de setembre de 2021 FINALITZACIÓ 30 de juny de 2022

 

Els dies festius de l’activitat seran tots els festius nacionals i locals.

 
 

Normativa

 
 • Cal portar un certificat del metge conforme es pot realitzar activitat física al medi aquàtic.
 • És obligatori omplir el qüestionari personal que s’entregarà a la recepció abans de començar l’activitat.
 • Equipament: per poder assistir a l’Aiguaembaràs cal portar banyador, barnús, xancles, casquet de bany (obligatori) i ulleres de piscina (opcionals). Es recomana l’ús de barnús amb butxaques per guardar la mascareta durant l’activitat i tenir-la a mà per utilitzar-la quan sigui necessari.
 • Puntualitat: es demana màxima puntualitat a l’hora de començar les classes.
 • Es podrà accedir al Club màxim 10 minuts abans de l’activitat.
 • És obligatori desinfectar-se les mans a l’entrada al Club i després d’utilitzar els vestidors.
 • És obligatori utilitzar mascareta sempre, exceptuant el moment en que es realitzi l’activitat.
 • Es recomana utilitzar una tovallola al vestidor per posar a sobre del banc, per seure si és necessari o per posar les pertinences a sobre.
 • Us demanem minimitzar tot el que pugueu l’estança dins dels vestidors, mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat i no treure-us la mascareta en cap moment.
 • Es recomana utilitzar material propi sempre que sigui possible. Quan s’utilitzi material del Club, estarà prèviament net i desinfectat.
 • S’haurà de signar la declaració responsable per cursetistes majors d’edat en el procés d’inscripció.
 • Amb la inscripció a l’activitat, el participant accepta els Estatuts i el Reglament de Règim intern del Club, així com el Pla d’ús de les d’instal·lacions COVID-19.
 

Normativa de pagament

 
 • Els pagaments es realitzaran de forma automàtica mensualment a través del compte bancari. En cas de no continuar l’activitat, cal avisar abans de la facturació (dia 20 del mes anterior).
 • Una vegada realitzada la inscripció (sigui quin sigui el període), davant d’una baixa justificada (amb certificat mèdic) es penalitzarà un 10%, en cas que sigui per voluntat pròpia serà del 20% a partir del moment que es produeixi la baixa, en conceptes de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.

 

El Club Natació Rubí es reserva el dret de modificar la programació dels cursets de natació en funció de les seves necessitats.

NECESSITES AJUDA? ET TRUQUEM