Activitats Aquàtiques Nadons

La natació és important començar-la des de ben petits ja que aporta molts beneficis al nen/a. Al realitzar-se les sessions amb els pares, es reforcen els lligams afectius nadó-pares i augmenta la confiança del nen/a amb el medi aquàtic. A més, millora el desenvolupament psicomotor, ajuda al sistema immunològic, reforça el sistema cardio-respiratori, etc.

Les sessions sempre estan controlades per un monitor especialitzat que explicarà que hem de fer i com hem de realitzar els exercicis de forma correcta. L’objectiu de les classes és que el nadó agafi confiança a l’aigua i s’estimuli corporal, sensorial i socialment a traves d’activitats lúdiques. Així aconseguirem que tingui una bona i millor autonomia al medi aquàtic.

Aquí al Club, el nadó podrà començar a realitzar el curs a partir dels 5 mesos fins els 2 anys d’edat, amb la possibilitat de continuar als nostres cursets de 2/3 anys. Les sessions tenen una durada de 30 minuts i es realitzen a la piscina petita, on la temperatura de l’aigua està entre 31-32 graus, una temperatura idònia per realitzar i gaudir de l’activitat.

A més, la piscina petita està equipada amb un innovador sistema de desinfecció de l’aigua amb ultraviolats que redueix les irritacions, els picors i l’olor que pot ocasionar el clor.

INSCRIPCIONS OBERTES AL CENTRE D’ATENCIÓ AL SOCI/A

 

NENS/ES DELS 5 MESOS ALS 2 ANYS D’EDAT

 

  PREU MENSUAL
DIES HORARIS PREU* PREU SOCIS/ES
DIMARTS 10.50 – 11.20 h

40,50 €

 

28,90 €

 

DIJOUS 16.45 – 17.15 h
DIVENDRES

16.45 – 17.15 h

(fins als 12 mesos)

17.20 – 17.50 h

(12 a 24 mesos)

DISSABTE

9.55 – 10.25 h

(fins als 12 mesos)

10.30 – 11.00 h

(12 a 24 mesos)

* Els pares no socis hauran de pagar 16,20 € en el moment de fer la inscripció en concepte de drets d’inscripció i 1,70 € per la compra del carnet d’accés a la instal·lació. El preu mensual és per una sessió setmanal.

 

CALENDARI D’ACTIVITATS 2020/2021

 

 • INICI: 1 de setembre 2020
 • FINALITZACIÓ: 30 de juny de 2021
 • DIES FESTIUS ACTIVITATS: tots els festius nacionals i locals.

 

NORMATIVA DE PAGAMENT

 

 • Les inscripcions s’hauran de realitzar a la recepció del Club. El primer pagament s’haurà de fer en metàl·lic o targeta en el moment de la inscripció i la resta de pagaments seran renovacions automàtiques mensuals a través del compte bancari.
 • En cas de no continuar l’activitat, cal avisar abans del dia 20 del mes anterior al proper pagament.
 • Una vegada realitzada la inscripció (sigui quin sigui el període) davant d’una baixa justificada (amb certificat mèdic), es penalitzarà un 10% del total de la inscripció a partir del moment que es produeixi la baixa, en concepte de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.
 • Les devolucions dels imports de les baixes que es produeixen per voluntat pròpia, es veuran penalitzades amb un 20% del import total de la inscripció, en el moment que aquesta es produeixi, en conceptes de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.

 

 

NORMATIVA DEL CURSET I PROTOCOL D’HIGIENE

 

 • Es demana màxima puntualitat a l’hora de començar les classes. És important que arribeu amb temps a la zona de vestuaris per poder canviar al nen/a amb tranquil·litat i sortir a la zona d’aigua sense preses per no transmetre sensació d’estrès.
 • Només es permet l’entrada als vestidors i a l’activitat d’un acompanyant per infant.
 • És obligatori desinfectar-se les mans a l’entrada al Club i després d’utilitzar els vestidors.
 • És obligatori que l’adult o tutor utilitzi mascareta sempre, exceptuant el moment en que es realitzi l’activitat.
 • Objectes personals: es recomana no deixar cap bossa ni roba al vestidor. El Club no es fa responsable dels objectes perduts.
 • Els assecadors, de moment, romandran deshabilitats per seguretat.
 • Es recomana utilitzar una tovallola al vestidor per posar a sobre del banc, per seure si és necessari o per posar les pertinences a sobre.
 • Us demanem minimitzar tot el que pugueu l’estança dins dels vestidors, mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat i no treure-us la mascareta en cap moment.
 • Equipament: per poder assistir als cursets de natació cal portar bolquer d’aigua (o banyador ajustat), barnús, xancles i casquet de bany. El pare o la mare o un acompanyant haurà de fer l’activitat amb el nadó a l’aigua.
 • Espais: el cursets de nadons es realitzaran a la piscina petita.
 • S’haurà de signar la declaració responsable per a adults i per a famílies de cursetistes menors d’edat i lliurar el primer dia al tècnic responsable del grup.
 • Amb la inscripció a l’activitat, els pares/tutors del nadó accepten els Estatuts i el Reglament de Règim intern del Club, així com el Pla de Reobertura d’instal·lacions.

 

El Club Natació Rubí es reserva el dret de modificar la programació dels cursets de natació en funció de les seves necessitats.