Tarifes 2023

El Club Natació Rubí és una entitat declarada d’utilitat pública i sense ànim de lucre i, per tant, a diferència de les empreses privades tots els beneficis es reinverteixen en millorar les instal·lacions, en els serveis que oferim i en el foment de l’esport a la ciutat.

El Club actualitza cada any les quotes segons l’Index de Preus de Consum (IPC), i aquestes són aprovades per l’Ajuntament de Rubí i per l’Assemblea General de Socis i Sòcies.

 

Tipus de quotes socials

Quotes socials Bàsiques

 

✔️ Accés a les Sales de Fitness i Musculació
✔️ Accés a 3 piscines
✔️ Accés a la Piscina Lúdica d’Aigües amb jacuzzis, llits d’aigua, cascades i canons d’aigua
✔️ Accés a les dutxes de sensacions
✔️ Accés a la sauna
✔️ Accés al bany de vapor
✔️ APP del Club per seguir la teva rutina i anàlisis corporals gratuïts
✔️ Descomptes especials per a socis/es en comerços de Rubí
✔️ Accés gratuït a altres clubs d’Espanya adherits al Passaport ACEDYR
✔️ Servei d’Amazon Locker
✔️ Bar-Restaurant

Quotes socials Plus

 

✔️ Tot el que inclouen les quotes socials Bàsiques

✔️ Activitats Dirigides Físiques i Aquàtiques

 

Què no inclouen les quotes socials?

 

❌ Servei d’entrenador personal, Nutrició i Fisioteràpia
❌ Activitats Aquàtiques (cursos de natació per a totes les edats, classes personalitzades, Natació Artística i AiguaEmbaràs)

 

Quotes socials Bàsiques

 • *Els socis de la franja de matí/migdia que vulguin accedir a partir de les 16.30 h hauran d’abonar 1 € addicional en el moment d’accedir.
 • L’edat màxima dels fills/es per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els menors de 2 anys no pagaran quota social  ni matrícula.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans/es.
 • Es podrà incorporar un membre a una quota actual abonant la diferència de la matrícula i del mes en curs entre la nova quota i l’antiga.
 • Descompte del 25% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Blava i del 50% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Verda. Descompte del 8% en quotes individuals per a estudiants d’entre 16 i 25 anys amb formació reglada i oficial en curs, i en quotes familiars per a família nombrosa o monoparentals del 5 %. Aquests descomptes no són acumulables.

Quotes socials Plus

 • Al mes d’agost es pagarà quota social Bàsica, en lloc de la quota social Plus, al ser un mes amb el Programa d’Activitats Dirigides reduït.
 • *Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16.30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • L’edat màxima dels fills/es per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els menors de 2 anys no pagaran quota social ni matrícula.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans/es.
 • Es podrà incorporar un membre a una quota actual abonant la diferència de la matrícula i del mes en curs entre la nova quota i l’antiga.
 • Descompte del 25% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Blava i del 50% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Verda. Descompte del 8% en quotes individuals per a estudiants d’entre 16 i 25 anys amb formació reglada i oficial en curs, i en quotes familiars per a família nombrosa o monoparentals del 5 %. Aquests descomptes no són acumulables i seran aplicats només sobre la quota social bàsica.

Entrades puntuals  a la instal·lació

 • Les entrades i els abonaments es poden comprar al Centre d’Atenció a l’Usuari/a.
 • Els abonaments caduquen als 365 dies de la seva compra.
 • Els abonaments són unipersonals i no es poden compartir.
 • Les entrades i els abonaments permeten l’accés a les piscines i a la Sala de Fitness i Musculació. No permeten l’accés a les Activitats Dirigides.
 • Les entrades només són vàlides per al dia comprat.
 • Els menors fins als 2 anys no pagaran entrada.
 • El primer cop que es compri un abonament, és obligatori comprar també el carnet d’accés a la instal·lació, el qual té un cost de 1,80 €. El preu de la renovació d’aquest carnet per pèrdua o deteriorament també serà de 1,80 €. Es recomana venir amb l’antelació suficient el primer dia per recollir el carnet al Centre d’Atenció a l’Usuari/a.
 • No s’acceptaran devolucions de la compra d’entrades o abonaments. En el cas de les entrades sí que serà possible canviar-les per un altre dia, sempre amb anterioritat al dia comprat inicialment.
 • Els menors fins als 11 anys (inclosos) hauran de venir acompanyats d’un adult i el màxim de menors per cada adult és de 2, exceptuant les famílies nombroses presentant el carnet corresponent.
 • És imprescindible mostrar el DNI en el moment de comprar l’entrada presencialment, o en el moment d’accedir en el cas d’haver-la comprat a través del nostre web.
 • En el cas dels abonaments de 20 entrades, serà obligatori accedir a la instal·lació amb el carnet corresponent. En el cas de les entrades puntuals caldrà accedir pels torns amb el codi QR de l’entrada imprès o en format digital. No portar el carnet o l’entrada comportarà no poder accedir al recinte.
 • Descompte del 25% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Blava i del 50% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Verda.
 

Altres serveis

Documentació necessària per fer-se soci/a

 

 • Dades bancàries (IBAN).
 • Llibre de família o justificant de convivència, si es tracta d’una quota familiar.
 • Per acollir-se al descompte per a famílies nombroses, monoparentals o al d’estudiants caldrà presentar el corresponent carnet al Centre d’Atenció al Soci/a el primer dia, on es realitzarà la devolució corresponent i s’aplicarà el descompte per als propers rebuts.
 • Per acollir-se als descomptes de pensionistes i jubilats caldrà presentar la T-Blava o T-Verda de l’Ajuntament de Rubí al Centre d’Atenció al Soci/a el primer dia, on es realitzarà la devolució corresponent i s’aplicarà el descompte per als propers rebuts.

 

Aspectes importants

 

 • L’import de la primera mensualitat, la matrícula i el carnet de soci/a s’abonaran en efectiu o targeta en el moment de donar-se d’alta.
 • Els pagaments següents es domiciliaran obligatòriament a l’entitat que indiqui el soci/a.
 • Per tramitar la baixa, aquesta ha de ser comunicada presencialment al Centre d’Atenció al Soci/a o per correu electrònic a cnr@cnrubi.cat abans del dia 25 del vigent mes.
 • La comissió per devolució d’un rebut serà de 3 € per cobrir la comissió bancària i les despeses de gestió.
 • Cal consultar la normativa interna en relació als espais on poden accedir els menors d’edat.
 • Es podrà sol·licitar la baixa temporal en casos de prescripció mèdica, desplaçament per estudis o per motius laborals i s’haurà de sol·licitar per escrit. Durant aquest període (mínim de 2 mesos) no es podrà fer ús de la instal·lació i es pagarà només un 40% de la quota corresponent.
 • Abans de fer-se soci/a o utilitzar les instal·lacions és obligatori llegir i complir el Reglament Intern i els Estatuts del Club Natació Rubí.
NECESSITES AJUDA? ET TRUQUEM