Condicions de l’alta online:

 

 • Totes les quotes són sense permanència.
 • En el moment de l’alta hauràs d’abonar la quota del mes de desembre, la matrícula, i el carnet de soci/a.
 • Les incorporacions de nous membres en abonaments actuals, i aquestes s’hauran de fer per correu electrònic al Centre d’Atenció al Soci/a.
 • Les altes del dia 25 al dia 14 de cada mes pagaran la quota complerta, mentre que les altes del dia 15 al dia 24 de cada mes pagaran només mitja quota.
 • Els descomptes especials (pensionistes, etc) s’aplicaran al Centre d’Atenció al Soci/a del Club un cop completada l’alta.

Quotes

Quotes bàsiques

 • Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16:30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • L’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els menors de 2 anys no pagaran quota de soci.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans.
 • Descompte del 25 % al 50 % per a pensionistes empadronats a Rubí, per a estudiants del 8 % i per a família nombrosa del 5 %.

Quotes plus (inclou Programa d’Activitats Dirigides)

 • Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16:30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • El número al costat de Plus (Plus, Plus 2, Plus 3 i Plus 4) significa el nombre de familiars socis que estan inclosos en el programa d’activitats dirigides. Per exemple, en una quota familiar 3 membres plus 2, 3 familiars són socis però només 2 gaudeixen de l’accés al programa d’activitats dirigides.
 • L’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els nens i nenes menors de 2 anys no pagaran quota de soci.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans.
 • Al mes d’agost es pagarà quota de soci/a bàsica, en lloc de quota Plus, al ser el Programa d’Activitats Dirigides Reduït.
 • Descompte del 25 % al 50 % per a pensionistes empadronats a Rubí, per a estudiants del 8% i per a família nombrosa del 5%.

Entrades puntuals instal·lació

 • Les entrades i els abonaments es poden comprar al Centre d’Atenció al Soci/a o a través de la pàgina web del Club (properament).
 • L’entrada comprada online no té assignat cap torn ni espai de reserva, però és obligatori reservar abans de venir al Club. Després de la compra podràs reservar el teu espai i torn al telèfon 93 606 40 97 o al Centre d’Atenció al Soci/a amb una antelació màxima de 48 hores al torn que vulguis reservar (per exemple, si vols reservar per dissabte a les 10 h, podràs fer-ho a partir de dijous a les 10 h).
 • Els abonaments caduquen als 365 dies de la seva compra i permeten l’accés a les piscines i a la sala de fitness.
 • Les entrades caduquen als 90 dies de la seva compra i permeten l’accés a les piscines i a la sala de fitness.
 • Les entrades i els abonaments no permeten l’accés a les activitats dirigides.
 • Amb cada entrada es podrà accedir a un màxim de dos torns en un mateix dia.
 • Les entrades només són vàlides per un dia.
 • El primer cop que es compri un abonament, és obligatori comprar també el carnet d’accés a la instal·lació, el qual té un cost de 1,70 €. El preu de la renovació d’aquest carnet per pèrdua o deteriorament també serà de 1,70 €. Es recomana venir amb l’antelació suficient el primer dia per recollir el carnet al Centre d’Atenció al Soci/a.
 • És obligatori l’ús de la mascareta en tota la instal·lació, excepte quan s’està realitzant activitat física, i mantenir la distància de seguretat.
 • És obligatori complir la normativa del Pla de Reobertura (consulta la guia de reobertura), així com el Reglament Intern i els Estatuts del Club Natació Rubí.
 • No s’acceptaran devolucions de la compra d’entrades o abonaments. Sí que serà possible anul·lar la reserva i canviar-la per un altre dia, sempre abans de que comenci el torn.

Entrades puntuals piscina d’estiu

Altres serveis

Documentació per fer-se soci/a

 

 • Dades bancàries (IBAN).
 • Llibre de família o justificant de convivència, si es tracta d’una quota familiar.
 • Per acollir-se al descompte per a famílies nombroses o al d’estudiants caldrà presentar el corresponent carnet.
 • Per acollir-se als descomptes de pensionistes i jubilats caldrà presentar el carnet de pensionista de l’Ajuntament de Rubí.

Aspectes importants

 

 • L’import de la primera mensualitat, la matrícula i el carnet d’abonat o soci s’abonaran en efectiu o targeta en el moment de donar-se d’alta.
 • Els pagaments següents es domiciliaran obligatòriament a l’entitat que indiqui l’associat.
 • Per tramitar la baixa, aquesta ha de ser comunicada presencialment a la recepció del Club o per correu electrònic abans del dia 25 del vigent mes.
 • La comissió per devolució d’un rebut serà de 3€ per cobrir la comissió bancària i les despeses de gestió.
 • Consultar la normativa interna en relació a l’accés dels menors d’edat en els diferents espais.
 • Es podrà sol·licitar la baixa temporal en els casos de prescripció mèdica, desplaçament per estudis o per motius laborals i s’haurà de sol·licitar per escrit. Durant aquest període (mínim de 2 mesos) no es podrà fer ús de la instal·lació i es pagarà només un 40% de la quota corresponent.

 

Quotes aprovades per l’Ajuntament de Rubí i l’Assemblea General del Club.