Quotes 2022

Quotes bàsiques

Què inclou una quota bàsica?

✔️ Accés a les Sales de Fitness i Musculació
✔️ Accés a 3 piscines
✔️ Accés a la Piscina Lúdica d’Aigües amb jacuzzis, llits d’aigua, cascades i canons d’aigua
✔️ Accés a les dutxes de sensacions
✔️ Accés a la sauna
✔️ Accés al bany de vapor
✔️ APP del Club per seguir la teva rutina i anàlisis corporals gratuïts
✔️ Descomptes especials per a socis/es en comerços de Rubí
✔️ Accés gratuït a altres clubs d’Espanya adherits al Passaport ACEDYR
✔️ Servei d’Amazon Locker
✔️ Bar-Restaurant

Què no inclou una quota bàsica?

❌ Activitats Dirigides Físiques i Aquàtiques
❌ Servei d’entrenador personal, Nutrició i Fisioteràpia
❌ Activitats Aquàtiques (cursos de natació per a totes les edats, classes personalitzades, Natació Artística i AiguaEmbaràs)

 • Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16.30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • L’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els menors de 2 anys no pagaran quota de soci/a ni matrícula.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans.
 • Descompte del 25% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Blava i del 50% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Verda. Descompte del 8% en quotes individuals per a estudiants d’entre 16 i 25 anys amb formació reglada i oficial en curs, i en quotes familiars per a família nombrosa o monoparentals del 5 %. Aquests descomptes no són acumulables i seran aplicats només sobre la quota de soci/a bàsica.

Quotes plus

Què inclou una quota plus?

Gaudeix de tot el que t’ofereix la quota bàsica, amb més de 70 Activitats Dirigides a la setmana.

✔️ Activitats Dirigides Físiques o Aquàtiques
✔️ Accés a les Sales de Fitness i Musculació
✔️ Accés a 3 piscines
✔️ Accés a la Piscina Lúdica d’Aigües amb jacuzzis, llits d’aigua, cascades i canons d’aigua
✔️ Accés a les dutxes de sensacions
✔️ Accés a la sauna
✔️ Accés al bany de vapor
✔️ APP del Club per seguir la teva rutina i anàlisis corporals gratuïts
✔️ Descomptes especials per a socis/es en comerços de Rubí
✔️ Accés gratuït a altres clubs d’Espanya adherits al Passaport ACEDYR
✔️ Servei d’Amazon Locker
✔️ Bar-Restaurant

Què no inclou una quota plus?

❌ Servei d’entrenador personal, Nutrició i Fisioteràpia
❌ Activitats Aquàtiques (cursos de natació per a totes les edats, classes personalitzades, Natació Artística i AiguaEmbaràs)

 • El número al costat de Plus (Plus, Plus 2, Plus 3 i Plus 4) significa el nombre de familiars socis que estan inclosos en el programa d’activitats dirigides. Per exemple, en una quota familiar 3 membres plus 2, 3 familiars són socis però només 2 gaudeixen de l’accés al programa d’activitats dirigides.
 • Al mes d’agost es pagarà quota de soci/a bàsica, en lloc de quota Plus, al ser el Programa d’Activitats Dirigides Reduït.
 • Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16.30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • L’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els menors de 2 anys no pagaran quota de soci/a ni matrícula.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans.
 • Descompte del 25% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Blava i del 50% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Verda. Descompte del 8% en quotes individuals per a estudiants d’entre 16 i 25 anys amb formació reglada i oficial en curs, i en quotes familiars per a família nombrosa o monoparentals del 5 %. Aquests descomptes no són acumulables i seran aplicats només sobre la quota de soci/a bàsica.

Entrades puntuals instal·lació

 • Les entrades i els abonaments es poden comprar al Centre d’Atenció a l’Usuari o per Internet a través de la pàgina web del Club.
 • Els abonaments caduquen als 365 dies de la seva compra i permeten l’accés a les piscines i a la sala de fitness.
 • Els abonaments són unipersonals i no es poden compartir.
 • Les entrades i els abonaments permeten l’accés a les piscines i a la sala de fitness. No permeten l’accés a les activitats dirigides.
 • Les entrades només són vàlides per al dia reservat.
 • El primer cop que es compri un abonament, és obligatori comprar també el carnet d’accés a la instal·lació, el qual té un cost de 1,80 €. El preu de la renovació d’aquest carnet per pèrdua o deteriorament també serà de 1,80 €. Es recomana venir amb l’antelació suficient el primer dia per recollir el carnet al Centre d’Atenció a l’Usuari.
 • És obligatori llegir i complir el Reglament de Règim Intern i els Estatuts del Club Natació Rubí.
 • No s’acceptaran devolucions de la compra d’entrades o abonaments. En el cas de les entrades sí que serà possible canviar-les per un altre dia, sempre amb anterioritat al dia reservat inicialment.
 • Els menors fins als 11 anys (inclosos) hauran de venir acompanyats d’un adult i el màxim de menors per cada adult és de 2, exceptuant les famílies nombroses presentant el carnet corresponent.
 • És imprescindible mostrar el DNI en el moment de comprar l’entrada presencialment, o en el moment d’accedir en el cas d’haver-la comprat online.
 • En el cas dels abonaments de 20 entrades, serà obligatori accedir a la instal·lació amb el carnet corresponent. En el cas de les entrades puntuals caldrà accedir pels torns amb el codi QR de l’entrada imprès o en format digital. No portar el carnet o l’entrada comportarà no poder accedir al recinte.
 • Descompte del 25% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Blava i del 50% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Verda.
 

Entrades puntuals piscina d’estiu (del 23 de juny al 28 d’agost)

Pots consultar la normativa i condicions específiques d’aquestes entrades i abonaments a l’apartat corresponent de la Piscina d’Estiu (properament).

Altres serveis

Documentació per fer-se soci/a

 

 • Dades bancàries (IBAN).
 • Llibre de família o justificant de convivència, si es tracta d’una quota familiar.
 • Per acollir-se al descompte per a famílies nombroses, monoparentals o al d’estudiants caldrà presentar el corresponent carnet.
 • Per acollir-se als descomptes de pensionistes i jubilats caldrà presentar el carnet de pensionista de l’Ajuntament de Rubí.

 

Aspectes importants

 

 • L’import de la primera mensualitat, la matrícula i el carnet de soci/a s’abonaran en efectiu o targeta en el moment de donar-se d’alta.
 • Els pagaments següents es domiciliaran obligatòriament a l’entitat que indiqui l’associat.
 • Per tramitar la baixa, aquesta ha de ser comunicada presencialment a la recepció del Club o per correu electrònic abans del dia 25 del vigent mes.
 • La comissió per devolució d’un rebut serà de 3€ per cobrir la comissió bancària i les despeses de gestió.
 • Consultar la normativa interna en relació a l’accés dels menors d’edat en els diferents espais.
 • Es podrà sol·licitar la baixa temporal en els casos de prescripció mèdica, desplaçament per estudis o per motius laborals i s’haurà de sol·licitar per escrit. Durant aquest període (mínim de 2 mesos) no es podrà fer ús de la instal·lació i es pagarà només un 40% de la quota corresponent.
 • Per a qualsevol ús de la instal·lació és obligatori llegir i complir el Reglament Intern i els Estatuts del Club Natació Rubí.

 

Quotes aprovades per l’Ajuntament de Rubí i l’Assemblea General del Club.

NECESSITES AJUDA? ET TRUQUEM