Fes-te soci/a – Tria la teva quota

El Club Natació Rubí és una entitat declarada d’utilitat pública i sense ànim de lucre i, per tant, a diferència de les empreses privades tots els beneficis es reinverteixen en millorar les instal·lacions, en els serveis que oferim i en el foment de l’esport a la ciutat.

El Club actualitza cada any les quotes segons l’Index de Preus de Consum (IPC), i aquestes són aprovades per l’Ajuntament de Rubí i per l’Assemblea General de Socis i Sòcies.

 

Tipus de quotes socials

Quotes socials Bàsiques

 

✔️ Accés a les Sales de Fitness i Musculació
✔️ Accés a 3 piscines
✔️ Accés a la Piscina Lúdica d’Aigües amb jacuzzis, llits d’aigua, cascades i canons d’aigua
✔️ Accés a les dutxes de sensacions
✔️ Accés a la sauna
✔️ Accés al bany de vapor
✔️ APP del Club per seguir la teva rutina i anàlisis corporals gratuïts
✔️ Descomptes especials per a socis/es en comerços de Rubí
✔️ Accés gratuït a altres clubs d’Espanya adherits al Passaport ACEDYR
✔️ Servei d’Amazon Locker
✔️ Bar-Restaurant

Quotes socials Plus

 

✔️ Tot el que inclouen les quotes socials Bàsiques

✔️ Activitats Dirigides Físiques i Aquàtiques

 

Què no inclouen les quotes socials?

 

❌ Servei d’entrenador personal, Nutrició i Fisioteràpia
❌ Activitats Aquàtiques (cursos de natació per a totes les edats, classes personalitzades, Natació Artística i AiguaEmbaràs)

 

Quotes socials Bàsiques

 • *Els socis de la franja de matí/migdia que vulguin accedir a partir de les 16.30 h hauran d’abonar 1 € addicional en el moment d’accedir.
 • L’edat màxima dels fills/es per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els menors de 2 anys no pagaran quota social  ni matrícula.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili, i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans/es.
 • Es podran incorporar nous membres en abonaments actuals. S’haurà d’abonar la matrícula en funció del número de persones que s’incorporin: si s’incorpora 1 membre es pagarà la matrícula d’una quota individual, si s’incorporen 2 membres es pagarà la matrícula corresponent a una quota familiar de 2 membres, etc. Aquestes incorporacions es podran acollir a les promocions que estiguin vigents en cada moment. També s’haurà de pagar la l’import resultant de la diferència de la mensualitat entre la quota antiga i la nova, i el carnet o carnets dels nous socis o les noves sòcies.
 • Descompte del 25% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Blava i del 50% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Verda. Descompte del 8% en quotes individuals per a estudiants d’entre 16 i 25 anys amb formació reglada i oficial en curs, i en quotes familiars per a família nombrosa o monoparentals del 5 %. Aquests descomptes no són acumulables.

Quotes socials Plus

 • Al mes d’agost es pagarà quota social bàsica, en lloc de la quota social Plus, al ser un mes amb el Programa d’Activitats Dirigides reduït.
 • *Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16.30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • L’edat màxima dels fills/es per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els menors de 2 anys no pagaran quota social ni matrícula.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili, i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans/es.
 • Es podran incorporar nous membres en abonaments actuals. S’haurà d’abonar la matrícula en funció del número de persones que s’incorporin: si s’incorpora 1 membre es pagarà la matrícula d’una quota individual, si s’incorporen 2 membres es pagarà la matrícula corresponent a una quota familiar de 2 membres, etc. Aquestes incorporacions es podran acollir a les promocions que estiguin vigents en cada moment. També s’haurà de pagar la l’import resultant de la diferència de la mensualitat entre la quota antiga i la nova, i el carnet o carnets dels nous socis o les noves sòcies.
 • Descompte del 25% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Blava i del 50% per a pensionistes empadronats a Rubí que tinguin la T-Verda. Descompte del 8% en quotes individuals per a estudiants d’entre 16 i 25 anys amb formació reglada i oficial en curs, i en quotes familiars per a família nombrosa o monoparentals del 5 %. Aquests descomptes no són acumulables i seran aplicats només sobre la quota social bàsica.

Altres serveis

Documentació necessària per fer-se soci/a

 

 • Dades bancàries (IBAN).
 • Llibre de família o justificant de convivència, si es tracta d’una quota familiar. Caldrà presentar-lo a recepció el primer dia.
 • Per acollir-se al descompte per a famílies nombroses, monoparentals o al d’estudiants caldrà presentar el corresponent carnet a recepció el primer dia, on en el cas d’haver fet l’alta en línia es realitzarà la devolució corresponent i s’aplicarà el descompte per als propers rebuts.
 • Per acollir-se als descomptes de pensionistes i jubilats caldrà presentar la T-Blava o T-Verda de l’Ajuntament de Rubí a recepció el primer dia, on en el cas d’haver fet l’alta en línia es realitzarà la devolució corresponent i s’aplicarà el descompte per als propers rebuts.

 

Aspectes importants

 

 • L’import de la primera mensualitat, la matrícula i el carnet de soci/a s’abonaran en targeta en el moment de donar-se d’alta.
 • Les altes del dia 1 al 14 del mes pagaran la quota sencera del mes en curs, mentre que del dia 15 al 24 es pagarà només la meitat de la mensualitat. Del dia 25 al 31 es pagarà la quota complerta del mes següent.
 • Els pagaments següents es domiciliaran obligatòriament a l’entitat que indiqui el soci/a.
 • Per tramitar la baixa, aquesta ha de ser comunicada presencialment a recepció o per correu electrònic a cnr@cnrubi.cat abans del dia 25 del vigent mes.
 • La comissió per devolució d’un rebut serà de 3 € per cobrir la comissió bancària i les despeses de gestió.
 • Cal consultar la normativa interna en relació als espais on poden accedir els menors d’edat.
 • Es podrà sol·licitar la baixa temporal en casos de prescripció mèdica, desplaçament per estudis o per motius laborals i s’haurà de sol·licitar per escrit. Durant aquest període (mínim de 2 mesos) no es podrà fer ús de la instal·lació i es pagarà només un 40% de la quota corresponent.
 • Abans de fer-se soci/a o utilitzar les instal·lacions és obligatori llegir i complir el Reglament Intern i els Estatuts del Club Natació Rubí.
×

Necessites ajuda? Et truquem

Deixa el teu telèfon i et trucarem en les properes 24 hores, de dilluns a divendres, per solucionar els teus dubtes.ET
TRUQUEM