Avís legal

Protecció de dades

CLUB NATACIÓ RUBÍ li informa que la seva adreça de correu electrònica, així com la resta de les seves dades personals es faran servir per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l’ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim seva, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: CLUB NATACIÓ RUBÍ amb adreça en Av. De les Olimpíades s/n, CP 08191, RUBÍ (Barcelona). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Confidencialitat

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, és confidencial i va dirigida al destinatari del mateix. En el cas que vostè no fos el destinatari, li sol·licitem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

Exempció de responsabilitat

L’enviament de la present comunicació no implica l’obligació per part del remitent de controlar l’absència de virus, cucs, troians i/o qualsevol altre programa informàtic nociu, corresponent al destinatari disposar de les eines de hardware i software necessàries per a garantir tant la seguretat del seu sistema d’informació com la detecció i eliminació de programes informàtics nocius. CLUB NATACIÓ RUBÍ no es responsabilitza dels danys i perjudicis que tals programes informàtics puguin causar al destinatari.

×

Necessites ajuda? Et truquem

Deixa el teu telèfon i et trucarem en les properes 24 hores, de dilluns a divendres, per solucionar els teus dubtes.ET
TRUQUEM